Clauze generale – Nomin Jyuku

Clauze generale referitoare la protecția datelor cu caracter personal


 1. S.C. GENIUS MINDS S.R.L., cu sediul în România, București, Bd. Unirii, nr. 57, bl. E4, sc. 4, et. 4, ap. 104, camera 1, Sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8596/2018, Cod Unic de Înregistrare: RO39499462, având contul bancar nr. RO55 INGB 0000 9999 0854 8143, deschis la ING BANK, telefon 0725 762 740, cu numele comercial CENTRUL NOMIN JYUKU, se aliniază prevederilor Regulamentului 2016/679/UE inclusiv prin inițierea certificării sistemului de securitate în conformitate cu cerințele ISO/IEC 27001.
 2. În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale.
 3. Standardul are la bază urmatoarele principii care definesc securitatea informației: confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informației. Abordarea acestui standard asigură o securitate pe termen lung bazându-se pe implementarea de politici, proceduri și metode de securitate destinate protejării informațiilor și resurselor organizațiilor. Prin reducerea la maximum a riscurilor se garantează că sistemul de management este funcțional și îndeplineste cerințele operaționale ale companiei, așteptările clienților și se conformeaza legislației în vigoare.
 4. Prin completarea formularelor de înregistrare online, vizitatorii site-ului www.nominjyuku.ro sunt de acord ca datele personale pe care le completează să intre în baza de date a Centrului Nomin Jyuku și să primească mesaje cu privire la proiecte, cursuri, servicii, campanii promoționale, concursuri sau orice alte acțiuni ale SC Genius Minds SRL.
 5. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate sunt următoarele (pentru persoanele fizice): nume și prenume, adresă, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresă de poștă electronică.
 6. Pentru persoanele juridice, datele colectate sunt următoarele: C.U.I., Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, adresa sediului companiei, contul bancar, numele băncii, numele și funcția reprezentantului legal.
 7. Datele dvs. personale vor fi utilizate doar dacă avem acordul dvs., în mai multe moduri, în funcție de natura și specificul lor. Mai jos am detaliat tipurile de date pe care le colectăm și cum le folosim ulterior:
  • Adresa de email – va putea fi utilizată de noi pentru a vă trimite emailuri de informare cu privire la modificările de program, schimbările în echipa de traineri, noutăți cu privire la examene, materiale didactice necesare, oferte legate de produsele și serviciile institutiei noastre, pentru contracte în vederea semnării.
  • Numele și Prenumele dvs dar si numele si prenumele copilului dvs., le putem folosi pentru a personaliza email-urile pe care le primiți de la noi, pentru eliberarea de diplome, pentru fișe de prezență la cursuri, pentru crearea de conturi în aplicațiile Centrului în care copilul să poată exersa artimetica japoneză pe care o învață la cursurile noastre.
  • Numărul de telefon va fi folosit pentru a vă putea contacta direct, în cazul în care achiziționați unul sau mai multe din produsele și serviciile noastre, în scopul informării cu privire la eventuale modificări, în scopul confirmării datelor sau pentru orice alte situații ce ar impune contactarea dvs. rapidă.
  • În cazul în care ne-ați furnizat datele companiei unde sunteți asociat, angajat, titular ori administrator, cum ar fi C.N.P. (la P.F.A./I.I.), C.U.I., Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, adresa sediului companiei, contul bancar, numele băncii, numele și funcția reprezentantului legal, vom putea utiliza aceste date pentru a încheia contracte prealabil convenite cu dvs.
 8. Datele personale ale Beneficiarului pot fi comunicate de Prestator instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin acestuia.
 9. Datele personale ale Beneficiarului sunt păstrate de Prestator pe întreaga perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.
 10. Prestatorul asigură dreptul Beneficiarului la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
 11. Pentru exercitarea drepturilor dvs. privind prelucrarile de date cu caracter personal de catre Centrul Nomin Jyuku vă rugăm să ne contactați prin e-mail: contact@soroban-romania.ro.