Regulament Concurs – Nomin Jyuku

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Un cadou pentru copilul tău!” (denumit in continuare„Concursul”) este S.C. GENIUS MINDS S.R.L., cu sediul în România, București, Bd. Unirii, nr. 57, bl. E4, sc. 4, et. 4, ap. 104, camera 1, Sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8596/2018, Cod Unic de Înregistrare: RO39499462, având contul bancar nr. RO55 INGB 0000 9999 0854 8143, deschis la ING BANK.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECȚIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 28 octombrie – 4 noiembrie 2020 pe pagina de Facebook Atelier de aritmetica mentala japoneza pentru copii Nomin Jyuku:

https://www.facebook.com/AritmeticaMentalaJaponeza/

SECTIUNEA 3. DREPTURILE SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate strict pe durata organizarii concursului online.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs din e-mailul trimis de pe adresa contact@soroban-romania.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 29 octombrie – 31 octombrie , astfel:

1. Trimit pe e-mail o poză cu un cursant al Centrului Nomin JYUKU îmbrăcat în costum de Halloween sau carnaval, într-o ipostază care să aibă legătură cu cursurile de soroban și calcul mental japonez.

2.  Centrul Nomin Jyuku va publica fotografia pe pagina de Facebook: Atelier de aritmetica mentala japoneza pentru copii Nomin Jyuku.

3.  Miercuri 4 noiembrie ora 19.00, se va alege câștigătorul în funcție de popularitatea fotografiei (poza cu cele mai multe like-uri este câștigătoare).

4. Premiul, constând într-un joc de Spead Stack va fi trimis prin poștă la adresa specificată de părintele/aparținătorul copilului câștigător.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Beneficiarii premiilor sunt copiii cu varsta intre 6 si 14 ani.  

Premiul (în valoare de 300 Ron) este un Joc Spead Stack.

Castigatorul premiului nu are posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte a premiului si nici dreptul de a cere schimbarea acestuia, in niciun fel.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI PREDAREA PREMIULUI

Castigătorul va fi desemnat prin numărarea aprecierilor (likes) miercuri 4 noiembrie ora 19.00

Numele castigatorului se va afisa pe pagina de Facebook intr-o postare dedicata.

Câștigătorul are la dispozitie 24 de ore sa trimita datele de contact print-un mesaj secret pe facebook sau la adresa de email: contact@soroban-romania.ro.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

Premiul va fi livrat prin curier la adresa furnizatata de castigator, pe email: contact@soroban-romania.ro

SECTIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

Participantul va semna un acord cu privire la utilizarea fotografiei copilului pe pagina de facebook sau își va trimite acordul explicit pe email, printr-un text care va cuprinde datele de identificare ale părintelui și numele complet al copilului pentru care își dă acordul.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 4 noiembrie ora 19.00, si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa afisata in anuntul concursurlui de pe Facebook a ”Atelier de aritmetica mentala japoneza pentru copii Nomin Jyuku”. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

SECTIUNEA 11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Atelier de aritmetica mentala japoneza pentru copii Nomin Jyuku si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.