CENTRUL EDUCAȚIONAL JAPONEZ NOMIN JYUKU

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ȘI CONTRACT - Cursuri de vara 2024

PRESTATOR

S.C. GENIUS MINDS S.R.L. cu sediul în România, București, Bd. Unirii, nr. 57, bl. E4, sc. 4, et. 4, ap. 104, camera 1, Sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8596/2018, Cod Unic de Înregistrare RO39499462, având contul bancar nr. RO55 INGB 0000 9999 0854 8143, deschis la ING BANK, cu numele comercial CENTRUL NOMIN JYUKU, reprezentată legal prin Administrator Nomin Damdin

BENEFICIAR

DATE COPIL

Aceste opțiuni sunt orientative și ajută la gruparea copiilor, în afara criteriilor de nivel și vârstă. Cu toate eforturile depuse, nu asigurăm formarea grupelor pe intervalele alese și cu trainerul solicitat. Programul final va fi stabilit până la data de 17 iunie 2024.

Alege optiunile pentru perioada 25 Iunie - 5 Iulie

Alege optiunile pentru perioada 8 iulie - 19 iulie

Alege optiunile pentru perioada 22 iulie - 2 august

Alege optiunile pentru perioada 5 august - 16 august

Alege optiunile pentru perioada 19 august – 30 august
Acest cost se achită la înscriere. Pentru cursurile online se adaugă taxa de transport care este suportată de beneficiar la primirea coletului, indiferent dacă exista kilometri suplimentari ori livrari în afara țării.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl reprezintă cursuri de Soroban și aritmetică mentală japoneză pentru copii, în mediul online sau cu prezență fizică, în funcție de opțiunea aleasă în formular.

2.2. Cursurile cu prezență fizică se desfășoară la una dintre următoarele adrese, conform centrului ales:

 • Nomin Jyuku Bazilescu: str. Strada Bârlogeni nr. 38
 • Nomin Jyuku Icoanei: Str. Icoanei nr. 75
 • Nomin Jyuku Tineretului: Bd. Gheorghe Șincai nr. 9A bl. 3A ap. 2

2.3 Cursurile online, pentru copii cu vârste între 7 și 14 ani, se desfășoară prin intermediul platformei SKYPE. Dacă prestatorul va schimba platforma, beneficiarul va fi anunțat în timp util.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata contractului este specificată în formularul de înscriere completat mai sus.

IV. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. Preţul unui abonament diferă în funcție de zile și frecvență, conform datelor din formularul de înscriere completat mai sus. Valoarea abonamentelor nu acoperă costul materialelor de curs.

4.2. Prețuri materiale

 • Pentru copii începători – Kit începător – 185 de lei. Acesta conține soroban (numărătoarea japoneză) și caiet/caiete de lucru.
 • Pentru copiii deja înscriși la cursurile Nomin Jyuku, la fiecare nou nivel de studiu se achită:
  • Caiet de Soroban – 80 de lei
  • Caiet de Anzan (aritmetică mentală) – 70 lei
 • Materiale la cerere:
  • Soroban (numărătoare japoneză) – 70 lei
  • Book – 130 de lei
  • Set Speed Stacks original american – 360 de lei

Pentru cursurile online, se adaugă taxa de transport, care este suportată de beneficiar la primirea coletului.

4.3. Reduceri posibile:

 • *5% reducere pentru cursanții care au diplomă de absolvire pentru nivelul 9, 8, 7, 6, 5 kyu de soroban.
 • **7% reducere pentru cursanții care au diplomă de absolvire a nivelului 4 kyu de soroban și care sunt la nivelurile Expert 3, 2, 1 kyu de soroban.
 • ***10% pentru minimum 2 abonamente INTENSIV achitate pentru perioade diferite si plătite integral până la data de 26 mai 2024.
 • ****5% reducere pentru copiii din aceeași familie (frați).

Reducerile se pot cumula. Reducerile de preț NU se aplică pentru suportul de curs și taxele de examen.>

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1. Prestatorul se obligă:

 • a) Să susțină sesiuni de instruire la data și ora agreate cu beneficiarul.
 • b) Să asigure calitatea și continuitatea procesului didactic (prin asigurarea mijloacelor fizice și a personalului calificat) pe întreaga perioadă a cursului.
 • c) Să înlocuiască trainerul cu alt trainer în caz de boală sau alte probleme personale ale acestuia.
 • d) Să sondeze opiniile părinților referitoare la calitatea actului educațional oferit.

5.2. Obligaţiile beneficiarului sunt următoarele:

 • a) Să achiziționeze materialele necesare derulării cursurilor: soroban, caiete (când este cazul).
 • b) Să anunțe absentarea copilului la cursuri.
 • c) Să plătească prestatorului serviciile, în condiţiile prevăzute la cap. IV.
 • d) Să nu aducă copilul la cursurile cu prezență fizică cu simptome de răceală sau boală.
VI. ÎNSCRIEREA ȘI FORMAREA GRUPELOR DE COPII

6.1. În vederea confirmării locului în grupă, este necesar ca beneficiarul să completeze și să trimită acest contract, să efectueze plata în contul prestatorului și să trimită dovada plății la adresa: contact@nominjyuku.ro

6.2. Locurile disponibile în grupe vor fi ocupate ținând cont de ordinea efectuării plăților și primirea formularelor-contract de înscriere. Copiii care sunt deja înscriși la cursurile Centrului Nomin Jyuku au prioritate pentru a asigura continuitatea învățării.

6.3. Grupele vor fi formate după următoarele criterii (în această ordine): nivelul de cunoștințe, vârsta și opțiunile părintelui de zile și ore.

6.4. În situația în care beneficiarul a acceptat intervalul orar și s-a produs înscrierea fermă, dacă din motive personale beneficiarul renunță la loc, nu se returnează suma plătită, însă locul este transmisibil altui copil.

6.5. Taxa plătită este rambursabilă în totalitate în situația în care intervalul orar oferit nu este acceptat.

6.6. Grupele pentru cursurile desfășurate cu prezență fizică se formează astfel încât să aibă minimum 4 și maximum 8 copii la grupa mică, unde sunt copii cu vârsta între 5-7 ani, și minimum 6 și maximum 10 copii, la grupa mare, unde sunt copii cu vârsta între 8 și 14 ani.

6.7. Grupele pentru cursurile desfășurate online se formează astfel încât să aibă minimum 3 și maximum 5 copii la grupă.

6.8. Până la data începerii cursurilor, prestatorul va transmite telefonic sau prin e-mail toate detaliile despre formarea grupei copilului: nume trainer și interval orar final.

6.9. Prestatorul nu poate garanta înscrierea la trainerul pe care l-a avut copilul la cursul precedent.

VII. CONDIȚII DE DERULARE A CURSURILOR

7.1. Cursul se ține indiferent de numărul de copii prezenți.

7.2. Ocazional, pot participa la curs alte persoane (alți traineri, directorul, administratorul, managerul, reprezentanții școlilor de soroban din străinatate) datorită programului de permanentă monitorizare și evaluare a calității predării.

7.3. În anumite situații (boală, concediu, etc), trainerul poate fi înlocuit de către alt trainer.

7.4. Structura unei ore de curs este: 75 de minute de curs incluzând 10 minute cu diferite alte activități de grup.

7.5. Componența grupei, orarul sau trainerul unei grupe pot varia de la un abonament la altul. Pentru copiii care vor avea mai multe abonamente la cursurile de vară, nu putem garanta că trainerul, zilele de curs și intervalul orar vor fi aceleași, deoarece la fiecare perioadă se vor forma alte grupe, în funcție de cererile primite.

7.6. Nu suntem responsabili pentru eventualele accidente sau alte evenimente din afara intervalului în care copiii sunt la orele cu prezență fizică.

7.7. Nu se rambursează banii pentru zilele în care copilul absentează, indiferent de motivul absenței.

7.8. La cursurile de vară nu se organizează sesiuni de recuperări.

VIII. CONDIȚII PENTRU DESFĂȘURAREA CURSURILOR ONLINE

8.1. Nu este permisă înregistrarea prin niciun mijloc a orelor de Soroban.

8.2. În cazul în care un copil manifestă un comportament inadecvat, prin care perturbă activitatea celorlalți copii de la oră, trainerul poate alege să întrerupă accesul copilului la sesiunea de curs.

8.3. Responsabilitatea siguranței copilului pe parcursul orei de curs ONLINE aparține familiei.

IX. CONDIȚII DE RETRAGERE DE LA CURSURI

9.1. Retragerea de la cursurile Nomin Jyuku poate avea loc din dorința cursantului, în orice moment, la libera sa alegere. Banii pentru sesiunile neefectuate nu se rambursează.

X. CONDIȚII CU PRIVIRE LA PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI CONFIDENȚIALITATE

10.1. Toate drepturile decurgând din proprietatea intelectuală asupra cursurilor, modelelor, schițelor, planșelor, precum și a oricărui material scris, audio, video folosit de Prestator în procesul de învățare aparțin Prestatorului.

10.2. Este interzisă orice reproducere, de orice fel, prin orice mijloace, a materialelor menționate anterior. De asemenea, este interzisă utilizarea materialelor de curs puse la dispoziție de către Prestator pentru activități generatoare de profit, fără acceptul scris din partea Prestatorului. În cazul în care Beneficiarul încalcă această obligație, el va răspunde în condițiile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar Prestatorul va fi îndreptățit să solicite plata de daune-interese.

10.3. Părțile se obligă să respecte confidențialitatea datelor și informațiilor de care iau cunoștință odată cu derularea prezentului contract și se angajează să nu facă declarații sau să întreprindă alte acțiuni în relațiile cu terții care să prejudicieze interesele părților contractante.

XI. CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Prestatorul colectează și prelucrează datele personale ale Beneficiarului în conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

11.2. În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale.

11.3. Datele cu caracter personal ale Beneficiarului comunicate în cadrul prezentului contract vor fi prelucrate de Prestator în scopul executării prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractantă.

11.4. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului contract sunt următoarele (pentru persoanele fizice): nume și prenume, adresă, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon, adresă de poștă electronică.

11.5. Pentru persoanele juridice, datele colectate sunt următoarele: C.U.I., Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, adresa sediului companiei, contul bancar, numele băncii, numele și funcția reprezentantului legal.

11.6. Datele dvs. personale vor fi utilizate doar dacă avem acordul dvs., în mai multe moduri, în funcție de natura și specificul lor. Mai jos am detaliat tipurile de date pe care le colectăm și cum le folosim ulterior:

 1. Adresa de email – va putea fi utilizată de prestator pentru a vă trimite emailuri de informare cu privire la modificările de program, schimbările în echipa de traineri, noutăți cu privire la examene, materiale didactice necesare, oferte legate de produsele și serviciile instituției noastre, pentru contracte în vederea semnării.
 2. Numele și prenumele dvs., dar și numele și prenumele copilului dvs. le putem folosi pentru a personaliza e-mail-urile pe care le primiți de la noi.
 3. Numărul de telefon va fi folosit pentru a vă putea contacta direct în cazul în care achiziționați unul sau mai multe dintre produsele și serviciile noastre, în scopul informării cu privire la eventuale modificări, în scopul confirmării datelor sau pentru orice alte situații ce ar impune contactarea dvs. rapidă.
 4. În cazul în care ne-ați furnizat datele companiei unde sunteți asociat, angajat, titular ori administrator, cum ar fi C.N.P. (la P.F.A./I.I.), C.U.I., Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, adresa sediului companiei, contul bancar, numele băncii, numele și funcția reprezentantului legal, vom putea utiliza aceste date pentru a încheia contracte în prealabil convenite cu dvs.

11.7. Datele personale ale Beneficiarului comunicate în cadrul prezentului contract pot fi comunicate de Prestator instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin acestuia.

11.8. În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. 16.3, prestatorul va informa Beneficiarul și îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

11.9. Datele personale ale Beneficiarului sunt păstrate de Prestator pe întreaga perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

11.10. Prestatorul asigură dreptul Beneficiarului la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

11.11. Pentru exercitarea drepturilor dvs. privind prelucrările de date cu caracter personal de către Centrul Nomin Jyuku, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: contact@nominjyuku.ro.

XII. LITIGII

12.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va rezolva pe cale amiabilă.

12.2. În cazul în care eventualele neînţelegeri nu se vor putea rezolva pe cale amiabilă, părţile au convenit să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.

XIII. CLAUZE SPECIALE

13.1. Centrul de Soroban și aritmetică mentală japoneză Nomin Jyuku își rezervă dreptul de a-și selecta clienții sau de a refuza înscrierea la cursurile sale sau de a impune condiții speciale oricărui cursant care are istoric de întârzieri la plata taxei, a abandonat cursul precedent fără să anunțe înainte de finalizarea abonamentului ori, prin comportamentul său, a împiedicat în mod repetat buna desfășurare a sesiunilor de curs.


ca adresa mea de e-mail să fie folosită de Centrul Nomin Jyuku pentru a-mi trimite oferte educaționale, articole informative, newslettere sau chestionare cu întrebări despre experiența mea de client al centrului.

să cedez toate drepturile de proprietate pentru imaginile și materialele video realizate în cadrul cursurilor desfășurate în Centrele Nomin Jyuku.
PRESTATORUL se angajează să nu difuzeze sau să distribuie aceste materiale către terți, ci sa le folosească pentru articole pentru site, Facebook, Instagram, Youtube, materiale de prezentare tipărite sau pe alte canalele de promovare a Centrelor Nomin Jyuku.