Termeni si conditii – Nomin Jyuku

TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CURSURILE CENTRULUI NOMIN JYUKU

An școlar 2020-2021 

Prestatorul cursurilor este Centrul de Educație Japoneză NOMIN JYUKU, primul Centru de  Soroban și aritmetică mentală japoneză din România, unicul reprezentant în România al Școlii Japoneze Houmei Jyuku, cu o vechime de peste 70 ani in Japonia, membru de onoare al Federației Naționale Japoneze de Soroban

Perioada de curs

 • Intervalul de derulare a cursurilor în anul școlar 2020-20121 este: 28 septembrie 2020 – 28 iunie 2021
 • Nu se țin cursuri în vacanțe și zile libere naționale conform anului școlar public (cu excepția vacanței din perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2020).

Condiții de înscriere și program

 • La cursurile de soroban și aritmetică mentală japoneză Nomin Jyuku în varianta online, se pot înscrie doar copii cu vârsta între 6 și 14 ani.
 • Întreaga activitate se desfășoară în mediul ONLINE, prin intermediul platformei SKYPE/ZOOM.
 • Pentru înscrierea la cursuri a copilului, părintele/aparținătorul trebuie să completeze un formular de înscriere, să semneze prezentul contract, să achite serviciile contractate.
 • După achitarea abonamentului, trimiteți dovada de plată, specificând numele copilului, la adresa de e-mail: contact@soroban-romania.ro
 • Documentele și dovada plății trimise, reprezintă exprimarea intenției dvs. clare de a urma cursurile, dar NU reprezintă o garanție a ocupării unui loc conform opțiunilor dvs. de oră. În ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta formarea grupelor în functie de preferintele dumneavoastră. Dacă se vor ocupa toate locurile și nu veti putea beneficia de un loc, vă putem restitui suma sau să vă înscriem pe lista de așteptare, urmând să vă anunțăm când avem un loc disponibil.
 • Ocuparea locurilor se va face în următoarea ordine: copiii reînscrisi care au semnat contractul și au trimis dovada plății (în ordinea datei în care s-a confirmat plata taxei de curs), urmați de copiii înscrisi în baza completării formularului de înscriere și a achitării taxei (în ordinea datei în care s-a confirmat plata taxei de curs).
 • În situația în care părintele a acceptat intervalul orar si s-a produs înscrierea fermă, dacă din motive personale părintele renunță la loc, nu se returnează suma plătită, însă locul este transmisibil altui copil.
 • Până la data începerii cursurilor, Centrul Nomin Jyuku are obligația să transmită telefonic sau prin e-mail toate detaliile despre formarea grupei copilului: nume profesor, interval orar final si toate detaliile legate de conexiunea prin Internet.
 • Dacă opțiunea părintelui de înscriere (interval orar, trainer) nu poată fi păstrată întocmai, părinții/aparținătorii vor fi anuntați pentru a li se prezenta alte opțiuni de orar. În ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta formarea grupelor în functie de preferintele părinților.
 • Centrul de Soroban și aritmetică mentală japoneză Nomin Jyuku își rezervă dreptul de a-și selecta clienții sau de a refuza înscrierea la cursurile sale sau de a impune condiții speciale oricărui cursant care: a abandonat cursul precedent fără să anunțe înainte de finalizarea abonamentului; are istoric de întârzieri la plata taxei sau care prin comportamentul său a împiedicat în mod repetat buna desfășurare a sesiunilor de curs.

Formarea grupelor     

 • Copiii vor învăța în grupe de minim 4 și maxim 5 copii/trainer.
 • Criteriile de formare a grupelor: vârsta, nivelul de cunoștințe, nivel studii soroban și opțiunile părinților de zile și ore.

Costuri 

 • Abonament ”IDEAL” – 2 ședințe/săptămână – 24 ședințe x 60 minute /3 luni. Pret copil nou: 1050 lei +TVA = 1249; Pret copil reînscris*:  990 lei +TVA = 1178 lei.
 • Abonament ”WEEKEND” – o ședință /săptămână – 12 ședințe x 90 minute /3 luni. Pret copil nou: 1020 lei + TVA = 1213 lei; Pret copil reînscris*: 960 lei + TVA = 1142 lei.
 • Abonament ”VIP”- o ședință INDIVIDUALĂ/ săptămână – 12 ședinte x 60 minute/3 luni. Pret copil nou: 1260 lei+TVA = 1499 lei; Pret copil reînscris*:  1200 lei +TVA= 1428 lei.

*Se consideră copil reînscris, copilul care a fost înscris în anul școlar 2019-2020 și a urmat cel puțin 3 luni cursurile Nomin Jyuku sau cel care a urmat minimum 6 săptămâni cumulat de cursuri intensive de vară.

Valoarea abonamentelor nu acoperă costul materialelor:

 • Pachetul inițial de materiale în valoarea de 110 Lei + TVA = 131 lei. Acest cost se achită la înscriere.
 • Începând cu nivelul 10 de studiu, la fiecare nou nivel, se achita 80 lei + TVA = 95 lei /cursant pentru un set de manual. Acest cost se achită înaintea începerii unui nou nivel.

Sunt 11 niveluri de soroban NOMIN JYUKU. Primul este nivelul începător, la care se folosesc materialele din pachetul inițial, apoi urmează descrescător, nivelurile de la 10 la 1, unde nivelul 10 este cel mai mic iar nivelul 1 este cel mai avansat. Un nivel de Soroban se parcurge într-un timp mediu de aproximativ 3 luni.

Unii copii pot avea un ritm mai accelerat și pot parcurge în 3 luni două niveluri de soroban.

Reduceri posibile:

 • 10% pentru plata integrală a abonamentului pentru un an școlar, reducerea se aplică doar celor care au început cursurile până la data de 31 decembrie 2020.
 • 5% pentru copiii din aceeași familie (frați), reducerea se aplică pentru al doilea/al treilea copil.
 • Reducerea de preț NU se aplică pentru suportul de curs și taxele de examen.
 • Reducerile se aplică progresiv (în ordinea prezentată mai sus) și se pot cumula (fiecare nouă reducere se aplică la suma redusă anterior).

Condiții de plată

 • Plata unui abonament se poate face integral sau în 2 rate egale.
 • Pentru cei care optează pentru plata în rate, 50% din pretul abonamentului se va plăti la înscriere și restul sumei se va plăti până la data de 28 octombrie 2020.
 • Termenele scadente pentru abonamentele de pe parcursul anului școlar sunt următoarele:
  28 noiembrie 2020, 28 ianuarie 2021, 28 martie 2021, 28 aprilie 2021.
 • În cazul neachitării ratelor de către părinte/aparținător până la data scadentă, Centrul Nomin Jyuku își rezervă dreptul de a transmite locul respectiv, altui copil.
 • Centrul Nomin Jyuku își rezervă dreptul de a modifica valoarea abonamentului cu o notificare transmisă prin e-mail beneficiarilor cu minim 30 de zile înainte. Pretul nu poate fi modificat pe parcursul derulării abonamentului.

 Condiții de examinare a performanței copiilor

 • Cursantul trebuie să susțină un test pentru a demonstra că a dobândit cunoștințele necesare pentru nivelul următor.
 • Examenele pentru certificarea nivelului copilului se desfășoară în a doua duminică a lunilor septembrie, decembrie, martie și iunie.
 • Costul per examen este de 20 USD +TVA, care se achită cu 10 zile înaintea începerii examenelor, la cursul BNR, transmis de prestator prin e-mail.
 • Dacă un candidat nu reușește să treacă examenul, se plătește o nouă taxă, la următoarea examinare.
 • Dacă s-a efectuat înscrierea la examen și copilul nu a ajuns la examen, taxa plătită poate fi folosită pentru următorul examen, cu condiția anunțării cu cel puțin 24 ore înainte de acesta, însa nu poate fi returnată.
 • Copiii care au trecut cu succes peste o etapă de examinare, vor primi un certificat original trimis din Japonia, în 3-5 săptămani.

Calitatea actului didactic 

 • Centrul Nomin Jyuku se obligă să asigure calitatea și continuitatea procesului didactic (prin asigurarea mijloacelor fizice și a personalului calificat) pe întreaga perioada a cursului.
 • În cazul în care un trainer absentează din motive de boală sau probleme personale, acesta va fi înlocuit cu un trainer calificat să predea metoda soroban.
 • Pentru verificarea temelor, elevii sau părinții trebuie să-i trimită trainerului pe skype/zoom, o fotografie cu paginile lucrate. 

Condiții de derulare a cursurilor 

 • Cursul se ține indiferent de numărul copiilor prezenți.
 • Dacă, din motive obiective, o sesiune trebuie amânată din cauza Centrului Nomin Jyuku, aceasta va fi recuperată la o dată ulterioară, stabilită de comun acord cu toti cursanții.
 • Centrul Nomin Jyuku poate solicita informații despre comportamentul sau antecedentele de orice tip ale copilului, precum și să solicite avize medicale, atunci când se impune;
 • Ocazional, pot participa la curs alte persoane (alți traineri, directorul, administratorul, managerul, reprezentanții școlilor de soroban din străinătate) datorită programului de permanentă monitorizare și evaluare a calitații predării.
 • Centrul Nomin Jyuku poate să revoce înscrierea unui copil dacă există tulburări de comportament manifestate de copil și care afectează buna desfășurare a procesului instructiv-educativ sau siguranța celorlalți copii.
 • Nu se țin cursuri în vacanțe și zile libere naționale conform anului școlar public (cu excepția vacanței din perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2020).
 • Copiii și părinții trebuie să verifice din timp disponibilitatea manualelor de lucru, pentru a putea primi în timp util materialele pentru nivelul următor. Este necesar ca părinții să anunțe cu minim 3 zile lucrătoare înainte de a avea nevoie de materiale noi, pentru a fi timp pentru procesarea plății și expedierea prin curier. 

Condiții de recuperare o cursurilor la care copilul a absentat 

 • Se pot recupera maxim 3 ședințe dintr-un abonament de 3 luni.
 • Recuperările se pot face doar în perioada desfășurării abonamentului.
 • Zilele de recuperare vor fi anunțate din timp prin e-mail și se vor face pe bază de programare.
 • Copiii se pot prezenta la recuperări DOAR dacă părintele a confirmat prezența pe e-mail, în urma programării.
 • Ședințele de recuperare se vor ține și cu un alt trainer, după caz.

Condiții de retragere de la cursuri: 

Retragerea de la cursurile Centrului Nomin Jyuku poate avea loc din dorința cursantului, în urmatoarele situatii:

 • Dacă prin modificările de orar, locație sau preț anunțate de Centrul Nomin Jyuku după începerea anului școlar, oferta acestuia nu mai prezintă interes pentru cursant. În aceste condiții, sumele achitate pentru sesiuni neefectuate vor fi rambursate 100%.
 • În orice moment, la libera sa alegere, cu condiția anunțării prestatorului în SCRIS, la adresa contact@soroban-romania.ro, cu precizarea motivelor renunțării. În cazul în care decizia de retragere intervine din motive ce nu țin de modificarea condițiilor de desfășurare a cursurilor, sumele achitate pentru sesiunile neefectuate vor fi rambursate în proporție de 80% (se aplică o penalitate de 20% din suma aferentă cursurilor care ar fi urmat să fie efectuate în perioada achitată). 

Condiții cu privire la proprietatea intelectuală și confidențialitate 

 • Toate drepturile decurgând din proprietatea intelectuală asupra cursurilor, modelelor, schiţelor, planşelor, precum şi a oricărui material scris, audio, video, folosite de Prestator în procesul de învăţământ aparţin Prestatorului.
 • Este interzisă orice reproducere, de orice fel, prin orice mijloace, a materialelor menţionate anterior. De asemenea, este interzisă utilizarea materialelor de curs puse la dispoziţie de către Prestator pentru activităţi generatoare de profit, fără acceptul scris din partea Prestatorului. În cazul în care Beneficiarul încalcă această obligaţie, el va răspunde în condiţiile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, iar Prestatorul va fi îndreptăţit să solicite plata de daune-interese.
 • Părțile se obligă să respecte confidențialitatea datelor și informațiilor de care iau cunoștință odată cu derularea prezentului contract și se angajează să nu facă declarații sau să întreprindă alte acțiuni în relațiile cu terții care să prejudicieze interesele părților contractante.

Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal 

 • Condițiile de prelucrare si protectie a datelor dumneavoastră sunt afișate pe ……
 • Va informam ca in legatura cu datele cu caracter personal furnizate de dvs aveti urmatoarele drepturi: de acces, de a fi uitat, de rectificare, de restrictionare a prelucrarii, dreptul de opozitie, dreptul de portabilitate a datelor, dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere.
 • Pentru exercitarea drepturilor dvs. privind prelucrarile de date cu caracter personal de catre Centrul Nomin Jyuku vă rugăm să ne contactați prin e-mail: contact@soroban-romania.ro. 

Condiții pentru desfășurarea cursurilor online 

 • Pentru accesul la curs copilul are nevoie de un calcultor/tabletă/telefon cu o conexiune foarte bună la Internet de mare viteză. Device-ul pe care îl va folosi copilul trebuie să ofere posibilitatea înclinării camerei video astfel încât trainerul să poată vedea cum manevrează copilul sorobanul.
 • În camera în care copilul participă la cursurile online, copilul va rămâne singur. Părinții pot asista copilul din punct de vedere tehnic la începutul orei, dar trebuie să îl lase singur pe durata desfășurării cursului online.
 • În timpul cursului de soroban, folosirea telefoanelor, a jucăriilor, a altor dispozitive, altele decat cele necesare desfășurării cursurilor este interzisă.
 • Parintii/apartinătorii au obligația de a asigura liniștea în casă pe parcursul orelor de soroban.
 • În timpul orelor de curs este de evitat ca cei mici să aibă mâncare sau pahare care se pot vărsa și distrage copilul de la învățare.
 • Nu este recomandată prezența în camera în care se afla copilul care participă la cursuri, a altor frați, rude sau prieteni.
 • Nu este permisă înregistrarea prin orice mijloace a orelor de Soroban.
 • În cazul în care un copil manifestă un comportament inadecvat, prin care perturbă activitatea celorlați copii de la oră, trainerul poate alege să întrerupă accesul copilului la sesiunea de curs.
 • Responsabilitatea siguranței copilului pe parcursul orei de curs aparține familiei. 

Precizări 

 • Pentru obținerea rezultatelor scontate, copiii trebuie să exerseze zilnic, timp de 15 min pe zi, sub supravegherea unui adult.
 • Metoda de Soroban și aritmetică mentală japoneză presupune frecventarea cursurilor de 2 ori pe săptămâna și efectuarea de teme acasă, pentru fixarea tehnicilor de calcul. Copiii înscriși la cursuri cu frecvența de o dată pe săptămână, nu vor avea rezultate la fel de ușor ca cei care vin de 2 ori pe săptămână, decât dacă vor compensa prin lucru suplimentar acasă.
 • Nu garantăm 100% niciunui cursant, obținerea anumitor performanțe, într-un anumit interval de timp. Nivelul de performanță diferă de la un cursant la altul și depinde de atenția, capacitatea de concentrare și efort, timpul alocat, dorința de a progresa specifice fiecărui cursant.