Regulament Concurs Facebook “CRĂCIUN CU SOROBAN”

10 Decembrie 2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului este ”Centrul de soroban si aritmetică mentală Nomin Jyuku” din Bucuresti, prin S.C. GENIUS MINDS S.R.L., cu sediul în România, București, Bd. Unirii, nr. 57, bl. E4, sc. 4, et. 4, ap. 104, camera 1, Sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8596/2018, Cod Unic de Înregistrare: RO39499462, având contul bancar nr. RO55 INGB 0000 9999 0854 8143, deschis la ING BANK.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit in continuare „Regulament”, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI Concursul se va desfasura in perioada 10 – 27 decembrie 2021 pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/SorobanRomania

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aibă un copil înscris la cursurile Centrului Nomin Jyuku din Bucuresti la data desfășurării concursului.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs din mesajul trimis via e-mail. Mesajul va fi trimis de pe adresa contact@nominjyuku.ro

Utilizatorii se pot înscrie in concurs in perioada 10-23 decembrie, pana la ora 19:00, trimițând un

material creativ la adresa de e-mail: contact@nominjyuku.ro, în care să apară cursantul

Centrului Nomin Jyuku într-o ipostază care să aibă legătură cu Sărbătorile de iarnă și Centrul

Nomin Jyyku (soroban, aritmetica mentală etc).

În perioada 24 – 27 decembrie, materialele vor fi votate.

Extragerea la sorti va avea loc in 28 decembrie ora 16.00.

Toate materialele trebuie aibă o atmosferă festivă și să conțină ceva care să să facă legătura cu Centrul Nomin Jyuku.

Idei de materiale:

  • O fotografie a copilului în care apare ceva legat de Centrul Nomin Jyuku
  • Un video cu o urare de Craciun, de maximum 20 secunde. Nu este obligatoriu ca în video copilul să apară singur. Pot fi și prieteni sau frati.
  • Un desen făcut de copil
  • Un dans cu Sorobanul
  • Un colind sau o poezie etc

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Oferim 3 premii festive:

Premiul I: 

Joc Mattel Games – Pictionary Air – Un joc clasic de familie intr-o versiune mai moderna! Jocul este acum conectat cu ajutorul unei aplicatii gratuite cu dispozitive inteligente sau TV.

Premiul al II-lea: 

Joc AS Games – Copii vs parinti – joc distractiv de cunostinte generale pentru copii si parinti!

Premiul al III-lea: 

Joc educativ Brainbox, Matematica pentru cei mici – Special conceput pentru ca parintii si profesorii sa se poata juca cu copiii mai mici, acest BrainBox va imbunatati spiritul de observatie si capacitatea de memorare si va introduce primele notiuni de matematica.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat astfel:

Se vor alege primii 20 copii care au cele mai multe aprecieri pe Facebook.

Se va efectua o tragere la sorti în data de 28 decembrie la ora 16.00. Se vor extrage 3 câstigători. Premiile se vor acorda în ordinea descrescatoarea: se va extrage prima data premiul nr 3, respectiv 2 si 1.

Toti participantii la concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI Castigatoriilor concursului li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului printr-o postare pe facebook, pe pagina  https://www.facebook.com/SorobanRomania

Câștigătorul are la dispozitie 24 de ore sa trimita datele de contact print-un mesaj secret pe facebook sau la adresa de email: contact@nominjyuku.ro

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

Premiul va fi livrat prin curier in maxim 4 zile lucratoare, la adresa furnizata de castigator, pe email: contact@nominjyuku.

Organizatorul nu este responsabil de întârzierile care pot apărea din cauza firmei de curierat.

Câștigătorii nu pot primi contravaloarea premiilor.

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 28 decembrie 2021, ora 17.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI Regulamentul Concursului este trimis ca attach la emailul prin care este anuntat concursul. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi communicate în aceeași maniera in care a fost facuta informarea initiala.

SECTIUNEA 11. LITIGII In cazul unor litigii aparute intre organizator si participantii la concurs, vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.