REGULAMENT CONCURS FACEBOOK NOMIN JYUKU: Câștigă un Super Cadou de 1000 Lei pentru Copilul Tău!

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK NOMIN JYUKU: Câștigă un Super Cadou de 1000 Lei pentru Copilul Tău!

04.12.2023

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului este ”Centrul de soroban si aritmetică mentală Nomin Jyuku” din București, prin S.C. GENIUS MINDS S.R.L., cu sediul în România, București, Bd. Unirii, nr. 57, bl. E4, sc. 4, et. 4, ap. 104, camera 1, Sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8596/2018, Cod Unic de Înregistrare: RO39499462, având contul bancar nr. RO55 INGB 0000 9999 0854 8143, deschis la ING BANK.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare „Regulament”, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași maniera în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI Concursul se va desfășura în perioada 04-17 decembrie 2023 pe pagina de Facebook Nomin Jyuku România: https://www.facebook.com/SorobanRomania.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente în România, care respecta condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente in acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoana furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa NU aibă un copil înscris la cursurile Centrului Nomin Jyuku din București la data desfășurării concursului.

 

SECȚIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justitiei. 

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

Utilizatorii vor afla despre concurs prin postarea pe Facebook pe pagina Nomin Jyuku România. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 04-17 decembrie, pana la ora 23:59. Pot participa la concurs doar rudele copiilor care nu sunt înscriși în prezent la cursurile Nomin Jyuku.

Ce trebuie să faceți pentru a vă înscrie? 

Dați like și share postării despre concurs.

Dați follow/urmărire paginii Nomin Jyuku Romania.

Lăsați un comentariu menționând ce beneficii doriți pentru copilul dvs și etichetați 3 prieteni care și-ar dori să câștige un astfel de curs valoros pentru copiii lor. 

Câștigătorii vor fi selectați cu ajutorul aplicației commentpicker.com pe data de 18 Decembrie 2023, în sesiune live, și vor fi anunțați pe pagina Facebook Nomin Jyuku Romania  în aceeași zi.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Se oferă 3 abonamente în valoare de 1000 lei fiecare, pentru 3 participanti diferiți. 

Valoarea Totală a Premiilor: 3000 lei.

Fiecare premiu e în valoare de 1000 lei și constă într-un abonament în valoare de 933 lei de 12 ședințe de 70 minute care se desfașoara pe o perioadă de o lună și jumătate la cursurile de soroban și calcul mental japonez, fie la cursurile online, fie la cele cu prezență fizică, pentru copii cu vârste între 7 și 14 ani. Premiul include și kit-ul de începător care conține 2 caiete de exerciții si un abac japonez, Soroban.

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI 

Câștigătorii vor fi selectați cu ajutorul aplicației commentpicker.com pe data de 18 Decembrie 2023 în sesiunea live și vor fi anunțați pe pagina Facebook Nomin Jyuku în aceeași zi.

Câștigătorul are la dispoziție 24 de ore sa trimită datele de contact la adresa de email: contact@nominjyuku.ro

Câștigătorul poate folosi abonamentul de 12 ședințe de 70 minute care se desfașoara pe o perioadă de o lună și jumătate, în limita locurilor disponibile la cursurile Nomin Jyuku în perioada 08.01.2023-14.06.2024

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

Câștigătorii NU pot primi contravaloarea premiilor.

 

SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA CONCURSULUI Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 18 decembrie 2023, ora 22.00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

 

SECȚIUNEA 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul oficial al Centrului Nomin Jyuku, www.nominjyuku.ro. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi communicate în aceeași maniera în care a fost făcută informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 10. LITIGII În cazul unor litigii apărute între organizator și participanții la concurs, vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.