REGULAMENT CONCURS FACEBOOK "SOCOTIM ANUL CU SOROBANUL 2022"

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK "SOCOTIM ANUL CU SOROBANUL 2022"

14 Decembrie 2022

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului este ”Centrul de soroban si aritmetică mentală Nomin Jyuku” din București, prin S.C. GENIUS MINDS S.R.L., cu sediul în România, București, Bd. Unirii, nr. 57, bl. E4, sc. 4, et. 4, ap. 104, camera 1, Sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8596/2018, Cod Unic de Înregistrare: RO39499462, având contul bancar nr. RO55 INGB 0000 9999 0854 8143, deschis la ING BANK.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare „Regulament”, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași maniera în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI Concursul se va desfășura în perioada 14 – 23 decembrie 2022 pe pagina de Facebook Nomin Jyuku România: https://www.facebook.com/SorobanRomania.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente în România, care respecta condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente in acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoana furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aibă un copil înscris la cursurile Centrului Nomin Jyuku din București la data desfășurării concursului.

SECȚIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs din mesajul trimis via e-mail. Mesajul va fi trimis de pe adresa contact@nominjyuku.ro.

Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 14-17 decembrie, pana la ora 20:00, trimițând un

material creativ la adresa de e-mail: contact@nominjyuku.ro, în care să apară cursantul

Centrului Nomin Jyuku într-o ipostază care să aibă legătură cu Sărbătorile de iarnă și Centrul

Nomin Jyuku (soroban, aritmetica mentală etc).

În perioada 18 – 23 decembrie materialele trimise vor fi votate.

În data de 23 decembrie vor fi desemnați câștigătorii.

Toate materialele trebuie aibă o atmosferă festivă și să conțină ceva care să să facă legătura cu Centrul Nomin Jyuku.

Idei de materiale:

  •   O fotografie a copilului în care apare ceva legat de Centrul Nomin Jyuku
  •   Un video cu o urare de Craciun, de maximum 20 secunde. Nu este obligatoriu ca în video copilul să apară singur. Pot fi și prieteni sau frați.
  •   Un desen făcut de copil
  •   Un dans cu Sorobanul
  •   Un colind sau o poezie
  •   Interpretarea unui colind în japoneză
    (Ex: https://www.youtube.com/watch?v=pUxGoJqkWow) sau folosirea lui ca fundal când copilul calculează pe soroban.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Se oferă două premii de popularitate și unul de originalitate.

Premiul I de popularitate: JOC DE STRATEGIE QUARTINO DJECO

Premiul II de popularitate: JOC DE LOGICA CUBOLOGIC 16 DJECO 

Premiul de originalitate:: JOC EDUCATIV CORTEX KIDS 

Premiile  de Popularitate: 

Cele două premii vor fi acordate în ordinea numărului de aprecieri de pe Facebook.

Premiul de Originalitate:

Echipa Nomin Jyuku va alege prin vot intern materialul care va fi premiat pentru originalitate.

Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI Câștigătorilor concursului li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului printr-o postare pe facebook, pe pagina Nomin Jyuku România (https://www.facebook.com/SorobanRomania).

Câștigătorul are la dispoziție 24 de ore sa trimită datele de contact la adresa de email: contact@nominjyuku.ro

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

Premiul va fi livrat prin curier în maxim 5 zile lucrătoare, la adresa furnizata de câștigător, pe e-mail: contact@nominjyuku.ro

Organizatorul nu este responsabil de întârzierile care pot apărea din cauza firmei de curierat.

Câștigătorii NU pot primi contravaloarea premiilor.

 

SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA CONCURSULUI Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 23 decembrie 2022, ora 18.00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECȚIUNEA 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul oficial al Centrului Nomin Jyuku, www.nominjyuku.ro. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi communicate în aceeași maniera în care a fost făcută informarea inițială.

SECȚIUNEA 10. LITIGII În cazul unor litigii apărute între organizator și participanții la concurs, vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.